Aktuálne podujatia

07. 10. 2017 (sobota), 9. 00 h
Bratislava – Staré Mesto
Prechádzka Starým Mestom od dunajského nábrežia
po Bratislavský hrad spojená so zaujímavým výkladom
o historických pamätihodnostiach i novinkách.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava


19. 10. 2017 (štvrtok), 18. 00 h
“Miliónový poklad”
Prednáška doc. Natálie Hlavatej Hudáčkovej, PhD.
o najvzácnejších pravekých nálezoch na Slovensku
(v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou).
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava
Organizuje TIK DNV, SGS


11. 11. 2017 (sobota), 10. 15 h
Čokoládovňa v Kittsee
Autobusový výlet
Exkurzia do čokoládovne spojená
s ochutnávkou a výhodnými nákupmi.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava


23. 11. 2017 (štvrtok), 18. 00 h
Najvýznamnejšie vulkanické explózie
v dejinách Zeme
Prednáša RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
(v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou).
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava


07. – 09. 12. 2017
Vianočná ulička
Vianočné trhy, živá hudba, občerstvenie.
Miesto: Hradištná ulica, Devínska Nová Ves
Organizuje: MČ Bratislava – DNV


16. 12. 2017 (sobota), 9. 00 h
Vianočný Mariazell
Autobusový výlet
Malebné vianočné trhy v idylickom
alpskom pútnickom mestečku.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava